09:03
Миллетимизнинъ Улу эрбабы Номан Челебиджихан

23 февраль куню 1918 сениси Акъярда антлы шеитимиз Номан Челебиджихан вахшийдже ольдюрильген эди. Номан Челебиджихан миллетимизнинъ тарихында муфтий, шаир, языджы, джемаат эрбабы ве сиясетчи оларакъ буюк из къалдырды. Номан Челебиджиханнынъ «Ант эткенмен» шиири къырымтатар халкъынынъ миллий гимни оларакъ къабул этильди.
Бутюн Къырым боюнджа халыкъымызнынъ садыкъ огълу Номан Челебиджаханнынъ хатырасына багъышлангъан мерасимлер олып кече. Бизим мектепте де белли сиясетчи, биринджи миллий Къурултайнынъ ёлбашчысы Номан Челебиджихангъа багъышлангъан сыныф саатлар кечирильди.
Талебелер Номан Челебиджиханнынъ аяты ве фаалиети акъкъында малюмат азырладылар ве онынъ шиирлерини окъудылар. 5-9 сыныф талебелери дивар газеталарны азырладылар.
Бойле мерасимлернинъ макъсады талебелеримизге ватанперверлик дуйгъусыны, миллетке, бири-бирлерине урьмет ве итирбар ашламакътыр. Номан Челебиджиханнынъ шахсиети, онынъ сиясий фаалиети ве фаджиалы такъдири, шиир ве несир эсерлеринен багълы бильгилерни теренлештирмектир.

Просмотров: 37 | Добавил: Эльдар Алияров | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar