11:25
Хыдырлез байрам

Хыдырлез байрамы майыс (къуралай) айынынъ биринджи афтасы джума куню къайд этиле. Бу байрам эки пейгъамбер адындан асыл олгъан (Хыдыр ве Ильяс). Бу пейгъамберлер дюньяны сеяхат этип, инсанларгъа ярдым этелер. Хыдыр – мусульманлыкъта шахс сайылгъан ве о батаяткъан гемилердеки адамларны къуртпргъан, янгъынларны сендюрмеге ярдым эткен, адамларны тюрлю хырсызлардан ве хаинлерден къорчалагъан. Экинджи ад- Ильяс пейгъамбернинъ адыдыр. О. йылдырымгъа укюмдарлыкъ эткен, чокъракъларны, айванларны къоругъан. Олар бутюн дуньяны доланып, адалетли, мераметли, темиз гонъюлли адамларгъа ярдым эте экенлер. Тек Хыдыр дюньяны сагъ тарафтан айланса, Ильяс- сол тарафтан. 
Эр бир мусульман къорантагъа бахт, къуванч, берекет кетире. Олар йылда бир кере ишкир, догьру къальбли адамлар олгъан ерде расткелишелер ве Хыдырлез олып келелер. Бу байрамнен, эр бир халкънынъ озюнинъ ниети, кьуванчы ола. Бу байрамны къырымтатарлар чельде, чокъракь, я да озен янында кечирелер. Яшларымыз чокъракь янында шенъленелер, йырлайлар, ойнайлар.

Просмотров: 46 | Добавил: Эльдар Алияров | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar