17:57
"Язык - душа народа"

Тилимизнинъ келеджеги бармы?

Къырымтатар тили ёкъ олаяткъан тиллер сырасына кирсетильгени, ич бир кимсе ичюн сыр дегильдир. Кунь-куньден тувгъан тилинде сербест къонушкъан инсанларнынъ сайысы эксильмекте ве этрафымызда къырымтатар нуткъуны эшитмеге пек сийрек расткеле. Амма эдебиятымызгъа бир назар ташласакъ, чешит асырларда шаирлеримизнинъ аджайип тилимизге багъышлангъан, оны медхие эткен бир чокъ шиирлери бардыр. Эдебий мирас олып къалгъан бу шиирлерде, о вакъытлары шаирлеримиз ичюн тувгъан тиль не дереджеде муим олгъаныны коремиз.

Шимдики заманда арамызда ана тилининъ къыйметини бильген, онынъ зенгинлигини ве аэнклигини сакълап къалмагъа тырышкъан, осеяткъан несильге ана тилине севгини ашлагъан инсанлар бармы?

Куртнебиева Эсма Наримановна, 10 сыныф талебеси, «Язык-душа народа» конкурсынынъ «Конкурс ораторского мастерства «Мастер слова» номинациясында иштирак этип, бу меселени чезмеге арекет эте ве не вакъыт ана тилини бильген инсанларнынъ сайысы чокълашыр ве тилимизнинъ келеджеги олур? деген суальге джевап бере.

Къырымтатар тили ве эдебият

оджасы Асанова Ф.Р.

Просмотров: 118 | Добавил: Эльдар Алияров | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 0
avatar