15:28
Дервиза байрам

Дервиза – такъвим байрамларымызлардан бири.  Бу байрам сентябрьнинъ 22 куню  къайд этиле.

Бу байрам берекет байрам. Дервиза байрамы халкъымызнынъ аятында дегерли ер алгъан. Дервизаны бильмеген аиле ёкъ десек оладжакъ, чюнки энъ къадимий бу мерасимни халкъымыз шенъ, меракълы кечирмеге арекет эте.Шунынъ ичюн де, Дервизада чешит адетлер къулланыла, олар дюгюнни яраштыра, мында махсус оюнлар ве йырлар иджра этиле.

Бу куньден сонъ, табиат терен юкъугъа дала ве кузь башлана, деп сайыла. «Дервиза» эки сезден ибарет  «Дер»- «къапы»  манасыны ташый, «виза» - бу къапыгъа кирмеге рухсет,  демек, «дигер табиат алемине кирмеге рухсет». 

Дервиза куню адамлар асрагъан емишлернинъ энъ яхшыларыны сергилерде нумайыш эте эдилер. Бунынъ ичюн онъа «Берекет байрамы» да дейлер.

    

Просмотров: 91 | Добавил: Эльдар Алияров | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar