18 МАЙЫС – ХАТЫРА КУНЮ

18 майыс къырымтатар халкъы сюргюнликке огърагъан ичюн энъ мудхиш ве ич бир вакъыт унутылмайджакъ къара бир куньдир.

Бу йыл майыс 18-де халкъымызнынъ Ватандан сюргюн олунгъанына 74 йыл тола.
Бугунь, мектебимизде халкъымызнынъ Къырымдан сюргюн олунгъанына багъышлангъан реквием ве сыныф саатлар кечирильди. Решитова М.М. 7 ве 10 сыныф талебелеринен реквием азырладылар. Сыныф саатларнынъ макъсады: яш несилимизни акъикъий ватанпервер, озь халкъына садыкъ ве онынъ менфаатларыны къорчаламагъа биледжек инсанларны тербиелемек. Бу макъсадны козьде тутып, мектебимизде бир сыра тедбирлер олып кечти.
1-4 сыныф талебелери «Къырым – меним Ватаным» мевзусында ресимлер сергисини ве 6-11 сыныф талебелери дивар газеталарыны азырладылар. Бундан да гъайры Решитова М.М. ве Османова З.Р. бизим талебелеримизнен «Краснофлотская» демирёл стациясында ерлешкен къырымтатар халкъы сюргюн олунгъан хатыра бельгисине чечеклер къойдылар. Советский район музейинде Къырымдан сюргюн олунгъан халкъларгъа багъышлангъан мерасимде иштирак эттилер. 18 майыс куню саат 20.00-де «Юрегинъде атеш якъ» акциясында оджалар ве 9-11 сыныф талебелери къатнаштылар.
Сюргюнлик халкъымызны озь девлетчилигинден, медениет ве тасильнинъ инкишафындан, ана топрагъындан марум этти. Онынъ ичюн халкъымыз 18-майыс фаджиасыны ич бир вакъыт унутмаз ве къырымтатарлар озь Ватанында сербест ве гъурурнен яшамагъа арекет этер.

Фото 1 (нажмите для просмотра)

Фото 2 (нажмите для просмотра)

Фото 3 (нажмите для просмотра)

Фото 4 (нажмите для просмотра)

Фото 5 (нажмите для просмотра)

Фото 6 (нажмите для просмотра)

Фото 7 (нажмите для просмотра)

Фото 8 (нажмите для просмотра)

Фото 9 (нажмите для просмотра)

Фото 9 (нажмите для просмотра)

Фото 10 (нажмите для просмотра)

Расскажите друзьям!

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

*

code

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.